Tarief

Particulieren
Een sessie hypnotherapie kost €99,-. Een sessie duurt ongeveer 75 minuten.
Veel aanvullende verzekeringen vergoeden deels hypnotherapie (zie hieronder bij de zorgwijzer).  Het eigen risico is hier niet van toepassing. Je hebt geen verwijzing van een arts nodig. 

Bedrijven
Coaching met hypnose kost
€99,- excl. 21% BTW voor ongeveer 75 minuten.
Ondernemers kunnen de sessies coaching in veel gevallen opvoeren als aftrekpost.

Na iedere sessie kun je betalen met je mobiele telefoon.
Rekeningnummer:  NL23INGB0004222307 ten name van M. Putters.
Lucht en Leegte staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53342674.
BTW-identificatienummer: NL001530939B84

Afzeggen
Bij verhindering graag 24 uur van tevoren contact opnemen, dan is afzeggen kosteloos. Bij latere of geen afzegging reken ik 50,- .

Aantal sessies
Hypnotherapie is een kortdurende therapie. Hoeveel sessies er nodig zijn verschilt per problematiek en persoon. Meestal zit het ergens tussen de drie en de tien.
Sommige hypnotherapeuten (of hypnotiseurs) beloven 100% succes of hebben het over ‘powersessies’ waarmee je  direct van al je kwalen zou zijn genezen. Hier geldt het bekende adagium: als iets te mooi lijkt om waar te zijn, dan is dat meestal ook zo.

Vergoedingen
Veel verzekeraars vergoeden (een deel van) de therapie vanuit de aanvullende verzekering.
Zie de Zorgwijzer. Neem bij twijfel contact op met je verzekering.

Beroepsverenigingen
Lucht en Leegte is aangesloten bij de Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten . Ik heb geheimhoudingsplicht, school me jaarlijks bij en doe aan intervisie. hypnotherapie.nl
Klik op het logo als je meer wilt weten over hypnotherapie en de beroepsvereniging.

Lucht & Leegte is daarnaast aangesloten bij de RBCZ. 
Elke bij RBCZ geregistreerde therapeut valt onder de onafhankelijke tuchtrechtspraak van TCZ . De praktijk valt onder SCAG, de gespecialiseerde geschilleninstantie voor therapeuten in de complementaire en alternatieve zorg.

Mijn AGB – code zorgverlener is 90045546. De AGB – praktijkcode is 90054199.

Tips voor andere vergoedingen
–  Op basis van de Wet Verbetering Poortwachter hebben veel werkgevers budget voor ziekteverzuim-preventie of re-integratie. Hypnotherapie en coaching met hypnose dragen bij aan de fysieke en psychische gezondheid. Vraag je werkgever naar de vergoedingsmogelijkheden.

– Als je last hebt van PDS en niet aanvullend bent verzekerd, kun je in sommige gevallen gebruik maken van een coulanceregeling. Hierdoor krijg je hypnotherapie toch deels vergoed vanuit je basisverzekering.  Informeer hiernaar bij je huisarts.

Reacties zijn uitgeschakeld.