Regressie

Regressie
Regressie is een vorm van hypnotherapie waarbij je je bezighoudt met gebeurtenissen in je verleden die nu nog voor problemen zorgen. Soms weet je van welk traumatisch voorval je last hebt, maar het kan ook zijn dat je geen idee hebt.

Wanneer regressie? regressie
Het is in therapie niet altijd nodig om naar vroeger te gaan. Toch kan het zinvol zijn, bijvoorbeeld bij onverwerkte trauma’s.
We werken met regressie wanneer het probleem waarmee je kampt – die nare gedachte, emotie of reactie – te maken lijkt te hebben met een ervaring die je niet goed hebt verwerkt. Dan gaan we daar naar we terug.

Geen tijdreis
Dat je naar vroeger gaat, betekent niet dat je een reis maakt in de tijd. Met regressie ga je naar het verleden in je binnenste, naar het verleden zoals dat in jou is opgeslagen.
Als we iets onthouden, interpreteren we het tegelijkertijd. We maken onze eigen beelden van de werkelijkheid. In regressie gaan we aan de slag met die opgeslagen beelden, met die onverteerde geschiedenis die je zwaar op de maag ligt, om die alsnog te verwerken.

Nieuwe patronen
Door regressie krijg je inzicht in de manier waarop je de gebeurtenissen vroeger hebt ervaren. Je ervaringen zijn een onderdeel geworden van de manier waarop je naar de wereld kijkt en hoe je daarop reageert. Je hebt een strategie gekozen die op dat moment het beste voor je was.
Nu je ouder en wijzer bent, past deze manier van reageren misschien niet meer bij je. Soms lijken je reacties je eerder te hinderen dan te helpen.

Vrijer en gelukkigertrauma regressie
In regressie krijg je de gelegenheid om op een veilige wijze het verleden opnieuw te ervaren en te verwerken. Je leert oude gedragspatronen los te laten en je kan nieuwe manieren van reageren uitproberen.
Zodat je je vrijer en gelukkiger gaat voelen.

 Contact  

Reacties zijn uitgeschakeld.